PDA

Zobacz pe??n─? wersj─? : Projekt WakeShock Biszcza wystartowa??!iplywamy
01-18-2015, 12:31
Dzi??, 18 stycznia wystartowa??a zbi??rka pieni─?dzy na projekt budowy bazy wakeboardowej WakeShock Biszcza. Ka??dy z Was mo??e wesprze─? t─? inicjatyw─? za po??rednictwem portalu PolakPotrafi.pl do czego gor─?co zach─?camy!
Za wp??at─? 50 z??otych i wi─?cej Ô?? ka??dy dostanie 2 miesi─?czny karnet i b─?dzie m??g?? korzysta─? z wyci─?gu za darmo! Pom???? na realizacj─? projektu na PolakPotrafi.pl!

http://www.wspieramwakeshock.pl/

O projekcie
WakeShock Biszcza, to pomys?? na budow─? parku wakeboardowego nad zalewem Biszcza-??ary w wojew??dztwie lubelskim. Osi─? atrakcji parku b─?dzie 180 metrowy wyci─?g wakeboardowy niemieckiej firmy Sesitec, kt??rej wyci─?gi uznawane s─? jako najlepsze w Europie. Oczywi??cie nie zabraknie r??wnie?? dodatkowych atrakcji jak walki sumo, dmuchany materac dla dzieci czy te?? strefa chill zone, gdzie publiczno??─? b─?dzie mog??a sp─?dzi─? czas na ogl─?daniu popis??w zawodnik??w na wyci─?gu, w komfortowych warunkach, na wygodnych pufach i przy dobrej muzyce.
Planowane otwarcie parku WakeShock to 1 maja 2015 roku.

Miejsce
Zalew Biszcza-??ary znajduje si─? na granicy wojew??dztwa lubelskiego i podkarpackiego. Jest najwi─?kszym zbiornikiem wodnym w powiecie bi??gorajskim o powierzchni 28 hektar??w. W sezonie letnim akwen ten odwiedza ponad 5 tysi─?cy os??b tygodniowo, pragn─?cych mi??o i aktywnie sp─?dzi─? sw??j wolny czas. Miejsce to posiada doskona??e zaplecze us??ug towarzysz─?cych jak quady, paintball, wodne weso??e miasteczko WaterShow, jazda konna, restauracja oraz szko??a windsurfingu. Projekt WakeShock dope??ni bogat─? ofert─? tego miejsca i sprawi ??e to miejsce stanie si─? jeszcze bardziej atrakcyjne do sp─?dzania wolnych chwil z rodzin─? i przyjaci????mi nad wod─?.

Co to jest wakeboard?
Wakeboarding to sport ekstremalny polegaj─?cy na je??dzie po tafli wody na ma??ej desce zbli??onej do snowboardowej. Zawodnik wykonuje r????ne triki w powietrzu trzymaj─?c si─? liny ci─?gni─?tej przez wyci─?g b─?d?? motor??wk─?.
Wakeboarding to po??─?czenie nart wodnych, snowboardu, surfingu czy jazdy na nartach i deskorolce. Jest to najszybciej rozwijaj─?cy si─? sport wodny na ??wiecie. Komitet olimpijski zadecydowa?? i?? b─?dzie to oficjalna dyscyplina na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.