PDA

Zobacz pe??n─? wersj─? : Ob??z zimowy z HumanSport we W??oszech - na has??o "iplywamy" zni??ka!iplywamy
11-26-2015, 21:19
HumanSport (r??wnie?? szko??a p??ywania) organizuje dla dzieci, m??odzie??y i doros??ych ob??z zimowy we W??oszech :)
Na has??o "iplywamy" mo??ecie dosta─? 100 z??otych zni??ki!
Wi─?cej znajdziecie pod linkiem:

http://iplywamy.pl/aktualnosc/wintercamp-wspolnie-ze-szkola-humansport/