PDA

Zobacz pe??n─? wersj─? : Zawody Ju?? P??ywam Ô?? I runda 11-tej edycji za namiiplywamy
12-28-2015, 15:42
W sobot─? 19 grudnia, basen Uniwersytetu ??l─?skiego w Cieszynie znowu zape??niony zosta?? przez m??odych p??ywak??w oraz ich rodziny. To ju?? pi─?ty rok od kiedy cyklicznie, dwa razy do roku organizowane s─? zawody Ju?? P??ywam. Za ka??dym razem mo??emy liczy─? na pozytywny odzew ze strony szk????ek p??ywackich, kt??re uczestnicz─? w zawodach oraz ze strony lokalnych sponsor??w Ô?? dzi─?ki kt??rym wydarzenie odbywa si─? raz na p???? roku.

Wi─?cej o zawodach + super zdj─?cia pod linkiem:
http://iplywamy.pl/aktualnosc/zawody-juz-plywam-i-runda-11-tej-edycji-za-nami/