PDA

Zobacz pe??n─? wersj─? : P??ywanie w szczytnym celu - czyli kolejne plany p??ywackie Tomasza Chwaliszewskiegoiplywamy
02-02-2016, 12:23
Na 2016 roku p??ywak planuje nast─?pne wyczyny p??ywackie . W lipcu i w sierpniu tego roku, chce ponownie dokona─? niemo??liwego w p??ywaniu d??ugodystansowym. Jednym z za??o??onych plan??w jest przep??yni─?cie Zalewu Wi??lanego w dwie strony. Podj─?cie pr??by za??o??one jest na 15 sierpnia. Wg danych statystycznych nikt do tej pory nie przep??yn─? tego odcinka wp??aw. Chwaliszewski tym razem nie pop??ynie sam . W akcj─? zaanga??owa??o si─? jeszcze pi─?ciu ??mia??k??w Ô?? Grzegorz Janicki, Maciej Michalunio, Maciej Pilc, Witold Sobczak i Krzysztof Napieraj. Podejm─? oni pr??b─? pokonania wp??aw dystansu z Krynicy Morskiej do Tolkmicka i z powrotem.

Wi─?cej info o planach Tomka:
http://iplywamy.pl/aktualnosc/plywanie-w-szczytnym-celu/

45

Korneliusz Jab??o??ski
04-17-2017, 07:36
Dzi─?kuj─? bardzo za artyku??! Ciekawie, pan Tomasz wykona?? swoje plany?

hellofikser
11-11-2020, 16:43
Dzi─?kuj─? za artyku??.
Mam nadzieje, ??e uda??o zi─? zrealizowa─? wsztstkie plany :)