PDA

Zobacz pe??n─? wersj─? : Cytaty motywacyjneiplywamy
08-25-2014, 12:11
Cytaty motywacyjne zwi─?zane bardziej lub mniej z p??ywaniem. Generalnie motywacja :)
Jak kto?? zna inne ciekawe - niech dopisuje :)

Ludzi mo??na podzieli─? na dwie grupy: tych, kt??rym pasji p??ywania nie musisz t??umaczy─?, i tych, kt??rym tego nie wyt??umaczysz.
P??ywaczka Ô?? jedyna kobieta kt??ra potrafi wzi─?─? prysznic i uczesa─? si─? w trzy minuty.
Potrzeba czasu ??eby dokona─? rzeczy trudnych. Aby dokona─? rzeczy niemo??liwych potrzeba troch─? wi─?cej czasu.
B??l to s??abo??─? opuszczaj─?ca cia??o.
Nigdy nie nauczysz si─? p??ywa─?, nie wchodz─?c do wody. Ô?? Bruce Lee
Tu nie chodzi o bycie lepszym od wszystkich innych Ô?? tu chodzi o bycie lepszym od tego kim by??e?? wczoraj.
Nigdy nie rezygnuj z osi─?gni─?cia celu tylko dlatego, ??e osi─?gni─?cie go wymaga czasu. Czas i tak up??ynie.
P??ywanie nie buduje charakteru. Ono go ujawnia.
B??l kt??ry dzi?? czujesz, b─?dzie si??─? kt??r─? poczujesz jutro.
Sukces to nie sprint. To d??ugi spacer.
Dwie zasady p??ywania: 1 Ô?? nigdy si─? nie poddawaj, 2 Ô?? zawsze pami─?taj o zasadzie nr 1.
Ch??opak kaza?? mi wybiera─? mi─?dzy nim, a p??ywaniem. Czasem za nim t─?skni─?.
Z ??yciem jest jak z p??ywaniem. Czasem walisz g??ow─? w ??cian─? a czasem robisz w??a??ciwy zwrot.
Chlorine is my perfume.
Spraw ??eby ??a??owali dnia, kiedy powiedzieli ??e nie dasz rady.
Jedyny z??y trening to ten, kt??ry opu??ci??e??.
Starzenie spowalnia p??ywanie. P??ywanie spowalnia starzenie.
Nigdy nie jest za p????no by zacz─?─?. Zawsze jest za wcze??nie ??eby si─? podda─?.
Twoje cia??o zniesie prawie wszystko. To sw??j umys?? musisz przekona─?.
Rozja??ni??a?? w??osy? NieeeÔ??. To chlor.
B─?d?? g??osem, nie echem.
Trener jest kim??, kto m??wi Ci, czego nie chcesz s??ysze─?, kt??ry widzi to, czego nie chcesz widzie─?, po to Ô?? ??eby?? by?? kim??, kim zawsze chcia??e?? by─?. Tom Landry.
Trenuj ci─???ko, a pewnego dnia Tw??j podpis b─?d─? nazywa─? autografem.
Najwi─?kszym zwyci─?stwem jest to, kt??re odnosimy nad nami samymi. Tadeusz Ko??ciuszko.
B??l kt??ry czujesz dzisiaj, jutro b─?dzie Twoj─? si??─?.
Trenuj─? poniewa?? kocham swoje cia??o, a nie dlatego ??e je nienawidz─?.
Nie ??yjemy po to by trenowa─?. Trenujemy by lepiej ??y─?.
Trening jest jak wszech??wiat, nigdy nie wida─? ko??ca.
Je??li b─?dziesz pragn─??? sukcesu tak bardzo, jak bardzo chcesz oddycha─? Ô?? z pewno??ci─? Ci si─? uda! Eric Thomas.
Nauczanie jest jak pr??ba utrzymania 35 kork??w pod wod─? na raz. Mark Twain.
Nigdy nie jest ??atwiej, to Ty stajesz si─? silniejszy.
Najtrudniejszym krokiem w p??ywaniu jest ten pierwszy, przez pr??g domu.
Nie narzekaj ??e masz pod g??r─?, skoro zmierzasz na szczyt.
Nie przestawaj kiedy jeste?? zm─?czony, przesta?? kiedy sko??czysz.
Nigdy, nigdy, nigdy nie poddawajcie si─?. Ô?? Whinston Churchill
Ostrze??enie! P??ywanie mo??e powodowa─? popraw─? zdrowia i wzrost dobrego samopoczucia.
Uczcijmy chwil─? ciszy tych, kt??rzy utkn─?li w??a??nie w korkach i nie zd─???─? na swoje zaj─?cia z p??ywaniaÔ??
Kiedy ??ycie daje Ci w ko??─?, wiesz co musisz zrobi? Po prostu ca??y czas p??y??. Dory Ô??Gdzie jest Nemo?Ô?Ł
Nigdy si─? nie poddawaj, wielkie rzeczy wymagaj─? czasu.
Dam rad─?. Na przek??r innym. Na przek??r sobie. Na przek??r ca??emu ??wiatu.
My??l─?, ??e wszystko jest mo??liwe, tak d??ugo jak anga??ujesz w to sw??j umys??, swoj─? prac─? i sw??j czas. Michael Phelps.
Woda nie wie ile masz lat. Dara Torres. 12 krotna medalistka olimpijska.
Je??li potrafisz o czym?? marzy─?, to potrafisz tak??e tego dokona─?. Walt Disney.
Nie zawsze dostaniesz to, czego chceszÔ?? Ale zawsze dostaniesz to, na co zapracujesz!
Zno?? b??l dyscypliny albo zno?? b??l pora??ki.
Gdzie?? tam na widowni jest dzieciak, kt??ry chce by─? taki jak Ty. Nie zawied?? go!
Ka??dy dzie?? jest nowym pocz─?tkiem. We?? g??─?boki wdech i zacznij od nowa.
Dzi?? zr??b co??, czego innym si─? nie chce, a jutro b─?dziesz mia?? to, czego inni pragn─?.
Nie lubi─? szybkich p??ywak??wÔ?? dlatego ich wyprzedzam :)
Wstawaj z determinacj─?, k??ad?? si─? z satysfakcj─?.
Zamie?? Google na gogle. Wyloguj si─? i id?? pop??ywa─?.
Najwi─?ksza przyjemno??─? w ??yciu to robi─? co??, czego wed??ug innych robi─? nie potrafisz. Walter Bagehot.
Lataj jak motyl, ??─?dlij jak pszczo??a. Muhammad Ali.
Venti. Natavi. Vicci. Przyby??em. Przep??yn─???em. Zwyci─???y??em.
Tu nie chodzi o bycie najlepszym, tu chodzi o bycie lepszym ni?? by??e?? wczoraj.
Musisz przej??─? przez to co najgorsze, ??eby dosta─? to co najlepsze.
Zmotywuj sw??j umys?? a cia??o za nim pod─???y.
Pracuj ci─???ko i dawaj z siebie wszystko, a?? kiedy?? twoi idole stan─? si─? twoimi rywalami.
Najpierw zapytaj─? Ci─? po co to robisz, potem zapytaj─? Ci─? jak to robisz.
Marzenia si─? spe??niaj─?Ô?? Nigdy nie przestawaj wierzy─?. Josh Davis, ameryka??ski p??ywak, z??oty medalista olimpijski.
Sport to najlepsza droga do pokonania granic. Jan Pawe?? II.
Nic tak mnie nie m─?czy jak le??enie na kanapie.
P??ywacy s─? jak torebki herbatyÔ?? nie wiesz jak s─? mocni dop??ki ich nie w??o??ysz do wody.
P??ywa─? czy nie p??ywa─?? Co za g??upie pytanie.
??ycie polega na kopaniu ty??k??w a nie ich ca??owaniu.
Je??li robisz to, co kochasz, nic nie mo??e Ci─? powstrzyma─?. Sebastian Vettel
Trenuj w ciszy. Tw??j sukces b─?dzie krzykiem.
Pami─?taj, s─? bohaterowie i s─? legendy. Bohaterowie b─?d─? pami─?tani, legendy nigdy nie umr─?.
B─?d?? silny! Nigdy nie wiesz dla kogo jeste?? inspiracj─?.
Dzi?? jestem lepszy ni?? by??em wczoraj, ale nie tak dobry jak b─?d─? jutro.
Mo??e dzisiaj jest ci─???ko, ale kiedy?? b─?dzie to tylko Twoja rozgrzewka.
Naturalnie szczup??e dziewczyny maj─? szcz─???cie, ale dziewczyny, kt??re musz─? walczy─? by by─? szczup??e, s─? silne.,
Kto ratuje jedno ??ycie, ten jakby ratowa?? ca??y ??wiat.
Chcesz si─? czu─? bezpiecznie w nocy? ??pij z ratownikiem!
Kiedy trenujesz, s??uchasz swojego cia??a. Podczas zawod??w, m??wisz swojemu cia??u, by si─? zamkn─???o. Rich Fronning Jr.
Woda jest zwierciad??em mojej duszy.
Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kt??ry wyci─?ga Ci─? zm─?czonego z basenu, ale ten, kt??ry po treningu razem z Tob─? czo??ga si─? do szatni.
Ratownicy Ô?? jeste??my gor─?tsi od s??o??ca.
Daj im pow??d do zapami─?tania Twojego imienia.
Life is simple. Eat. Sleep. Swim.
Kiedy poczujesz, ??e chcesz si─? podda─?, pomy??l o ludziach, kt??rzy z przyjemno??ci─? patrzyliby jak upadasz.
Je??li kto?? kiedy?? Ci powiedzia?? ??e Twoje marzenia s─? g??upie, pami─?taj ??e chodzi gdzie?? milioner, kt??ry wynalaz?? makaron do p??ywania.
By─? zwyci─???onym i nie ulec to zwyci─?stwo. Zwyci─???y─? i osi─???─? na laurach to kl─?ska. J??zef Pi??sudski.
Ka??dego ranka masz dwie opcje do wyboru: albo spa─? dalej i ??ni─? o swoich marzeniach, albo wsta─? i je dogoni─?.
Je??li chcesz by─? najlepszy, musisz robi─? rzeczy, kt??rych inni ludzie robi─? nie chc─?. Michael Phelps.

Ludzie my??l─?, ??e p??ywak, nawracaj─?c, robi po prostu fiko??ka, a tymczasem wcale tak nie jest, bo dokonuj─?c nawrotu, trzeba skr─?ci─? rami─?, zginaj─?c kolana, dotkn─?─? ??ciany stopami, odepchn─?─? si─? jak najmocniej i poszybowa─? w wodzie. Nicola Keegan Ô??P??ywanieÔ?Ł.

Zawsze chcia??em by─? Piotrusiem Panem, ch??opcem, kt??ry nigdy nie doro??nie. Nie umiem lata─?, ale p??ywanie jest kolejn─? najlepsz─? rzecz─?. Woda jest moim niebem. Clayton Jones.

Ludzie nie potrafi─? lata─?, bo nie wierz─? ??e potrafi─?. Gdyby nie pokazano im, ??e mog─? p??ywa─?, do dzi?? wszyscy by si─? topili po wrzuceniu do wody. William Wharton Ô??PtasiekÔ?Ł.

Zacznij. Tak si─? czy??ci zatrut─? rzek─?. Je??li si─? boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a je??li nie mo??na inaczej, to ponie?? kl─?sk─? i zacznij od nowa.
Je??li zn??w si─? nie uda Ô?? co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie pora??ka powstrzymuje, toÔ?? niech─?─? do zaczynania od pocz─?tku powoduje stagnacj─?. Co z tego, ??e si─? boisz? Je??li si─? obawiasz, ??e co?? wyskoczy i Ci─? ugryzie, niech tak si─? wreszcie stanie. Niech tw??j strach wyjrzy z ciemno??ci i Ci─? uk─?si, ??eby?? mia??a to ju?? za sob─? i mog??a si─? posuwa─? dalejÔ?? - Clarissa Pinkola Estes Ô?? Ô??Biegn─?ca z wilkamiÔ?Ł

P??ywam bo mog─?Ô?? kiedy jestem zm─?czona, przypominam sobie tych, kt??rzy nie mog─? p??ywa─?, kt??rzy daliby wszystko, za ten prosty dar, kt??ry ja otrzyma??am, i p??ywam ci─???ej dla nich, bo wiem, ??e oni zrobiliby dla mnie to samoÔ??

P??ywamy dla ??miechu, p??ywamy ze ??zami, p??ywamy dla szale??stwa, p??ywamy dla strachu, p??ywamy z nadziej─?, p??ywamy dla krzyku, p??ywamy dlatego ??e jeste??my p??ywakami Ô?? tworzymy marzenia

Woda jest Twoim przyjacielem. Nie musisz walczy─? z wod─?, poczuj istot─? ducha wody, a pomo??e Ci si─? porusza─?. Alexander Popov.

M??wi si─? ??e p??ywanie to sport dla mi─?czak??w, ale ja tak nie uwa??am. My nie mamy przerw w ??rodku wy??cigu; nie mo??emy si─? zatrzyma─? i z??apa─? oddechu; i nie mo??emy poprosi─? o zmian─?. Dusty Hicks.

Wiesz co robi─? kiedy przychodzi b??l? U??miecham si─? :) Chris McComrack. Dwukrotny mistrz ??wiata IRONMAN.

Od tej chwili woda stanie si─? dla niej ca??ym ??wiatem, w kt??rym nie ma ??mierci, choroby i hipokryzji. Nicola Keegan Ô??P??ywanieÔ?Ł.

iplywamy
08-25-2014, 13:25
i jeszcze cytaty z przedwojennych ksi─???ek i prasy :)

I to nareszcie nie ma??─? jest korzy??ci─? kt??r─? jest p??ywanie Ô?? uwa??aj─?c jego u??yteczno??─? i we wzgl─?dzie umys??owym Ô?? m??odemu cz??owiekowi przynosi, ??e go od ??miesznej i cz─?sto nikczemnej boja??ni uwalnia, a uzbraja go ??mia??o??ci─?, rozwag─?, przytomno??ci─? umys??u i zaufaniem w swoich fizycznych si??ach, i tym sposobem rozwija i pomna??a tyle dobrych przymiot??w, kt??re w doros??ych prawdziw─? m─?zko??─? stanowi─?.

Ten tylko doskona??ym nazwa─? si─? mo??e kto w czerstwem i kszta??tnem ciele czyste nosi serce i niepokalan─? ma dusz─?, kto ma zdolno??ci, spo??ecze??stwu w kt??rem ??yje, przydatne. J─?drzej ??niadecki, Podlasiak nr 27, 1929r

P??ywanie jest dla zdrowego cz??owieka najzdrowszym ze wszystkich sport??w. Uprawiamy je na ??wie??em powietrzu, w s??o??cu i w wodzie. Woda zmywa z nas r????ne jady, kt??re wydobywaj─? si─? wraz z potem z naszego organizmu. M??ody Polak, dwutygodnik dla dzieci i m??odzie??y, nr 10, 31 maja 1936r

P??ywanie jest (Ô??) ─?wiczeniem fizycznem, kt??re wymaga pracy ca??ego cia??a, wszystkich naszych mi─???ni, zmusza nas ono do g??─?bokiego i r??wnomiernego oddychania. Wyrabia odwag─?, si??─? woli, dzielno??─?, pewno??─? siebie i podobne przymioty, tak konieczne i w czasie pokoju, i tembardziej w razie wojny. M??ody Polak nr 10, 1936r

Ô??ale dlatego przede wszystkiem, ??e p??ywanie to zdrowie i rado??─?, ??e umiej─?c p??ywa─?, mo??na w stu procentach korzysta─? z dobrodziejstw powietrza, s??o??ca i wody, korzysta─? z najpi─?kniejszych rzeczy, jakie da─? mo??e obcowanie z Natur─?. Kpt. W??adys??aw Kuncewicz, Stadjon nr 28, 1931r

W rzeczy samej uczy nas Historya, ??ew Sycylii niejaki cz??owiek nazywaj─?cy si─? Pescekla nie tylko si─? urodzi?? maia─? sk??r─? pomi─?dzy palcami na r─?ku i nogach, co mu byd?? mog??o wielk─? pomoc─? w p??ywaniu, lecz nadto sercem temu podobnem, iakie ma cz??owiek przed narodzeniem si─?, i iakie si─? znayduie w zwierz─?tach wodnych. Co do Pescekla, m??g?? on zanurza─? si─? pod wod─?, i tego?? u??ywano do przenoszenia list??w przez cie??nin─? Sycylijsk─?.

Ot???? p??ywanie jest zdrowiem i p??ywanie jest rado??ci─?, a co za tem idzie Ô?? jest ??r??d??em pogody i energii. Kpt. W??adys??aw Kuncewicz, Stadjon nr 28, 1931r

Od nieumiej─?tno??ci grania w pi??k─? no??n─? nie zgin─??? jeszcze nikt. Od nieumiej─?tno??ci p??ywania gin─? latem w ka??dym kraju co rok tysi─?ce ludzi. Ô??Budujmy p??ywalnieÔ?Ł Ô?? Sport Wodny nr 4, 10 kwietnia 1926r

P??ywanie, uznane za najodpowiedniejszy dzia?? sportu dla kobiet, i to zar??wno przez lekarzy, jak i przez teoretyk??w sportu, jest u nas przez panie zupe??nie nieuznawane. Zdaje si─? ??e g????wna przyczyna tkwi w wysokich stosunkowo kosztach wiecznej ondulacji. Kto nie mo??e sobie na ni─? pozwoli─?, ani te?? na cz─?ste chodzenie do fryzjera Ô?? nie mo??e p??ywa─?. Niepodobna przecie?? chodzi─? stale z w??osami w nie??adzie. Sport wodny nr 5, 1936r, Ô??Czas zaj─?─? si─? p??ywaniem kobiecem!Ô?Ł

Ze wszystkich ─?wicze?? fizycznych p??ywanie jest najbardziej zbli??on─? form─?, wp??ywaj─?c─? na wszechstronny i harmonijny rozw??j organizmu. Przez wykonywanie intensywnych ruch??w w idealnych warunkach higienicznych Ô?? p??ywak doznaje zbawiennego wp??ywu na kr─???enie, oddychanie i przemian─? materji we wszystkich cz─???ciach organizmu. J.Flisak, Ô??Zalety zdrowotne p??ywaniaÔ?Ł, Stadjon nr 19, 1930r

Z ─?wicze?? u??ytkowych Ô?? na pierwszem miejscu nale??y postawi─? p??ywanie. Woda dzia??a hartuj─?co. Pobudza zako??czenia nerw??w, zawiaduj─?cych zw─???aniem oraz rozszerzaniem naczy?? krwiono??nych i ─?wiczy je. Ci??nienie, tarcie, uderzanie wody o cia??o oczyszcza powierzchni─? sk??ry i poprawia jej czynno??ci fizjologiczne. Organizm, ozi─?biony wod─? wytwarza wi─?cej ciep??a, przez co wzmaga si─? przemiana materji oraz akcja p??uc i serca. J??zef Flisak, Ô??Wychowanie fizyczne na kolonjach i p????kolonjach letnich. Podr─?cznik metodycznyÔ?Ł, Warszawa 1936r

iplywamy
08-25-2014, 14:40
Kto za??ywa k─?pieli, zabawia si─? tym, czy owym sposobem p??ywania, ten uprawia ─?wiczenia po??yteczne i przyjemne. Kto zaprawia si─? do zawod??w wodnych i w nich uczestniczy, kto stara si─? dokona─? w wodzie jakiej?? rzeczy trudnej i bodaj niebezpiecznej, ten jest p??ywakiem sportowcem. Kto skupia wszystkie swe si??y fizyczne, ca??─? my??l swoj─? kieruje do osi─?gni─?cia celu zamierzonego, ten tylko ma prawo uwa??a─? si─? za sportowca. W.Zarzycki Ô??Nauka P??ywaniaÔ?Ł, 1923r.

Staj─?c si─? sportem, p??ywactwo staje si─? jednocze??nie wspania??─? szko??─? charakteru. Wyrabia bowiem wol─?, wytrwa??o??─? i odwag─? przy ci─?g??ej czujno??ci na niebezpiecze??stwo lub potrzeby towarzysz??w. W. Zarzycki Ô??Nauka p??ywaniaÔ?Ł, wst─?p Dr. Med. W. Osmolski, 1923r

P??ywanie to po??─?czenie ruchu, o??ywczego dzia??ania r????nic temperatur na sk??r─? i bezpo??redniego wystawiania na dzia??anie promieni s??onecznych. Wszystkie te czynniki maj─? nader dobroczynny wp??yw na cz??owieka. Rozkosz, jakiej doznaje p??ywak, wytwarza stan b??ogo??ci i wesela. To te?? w k─?pieli, ani przy uprawianiu sport??w wodnych nie bywa si─? smutnym, ani zgry??liwym. Weso??o??─?, pogoda ducha to skutek p??ywactwa, uprawianego b─?d?? jako rozrywka, zabawa, b─?d?? jako sport. W. Zarzycki Ô??Nauka p??ywaniaÔ?Ł, 1923

P??ywanie jest jednym z najbardziej wszechstronnych sport??w, kt??ry hartuje cz??owieka nie tylko fizycznie ale i psychicznie. Cz??owiek, zostawiony samemu sobie w walce z ??ywio??em, musi wyt─???y─? wszystkie swe si??y, gdy?? od jego wytrzyma??o??ci, odwagi i spokoju zale??y zwyci─?stwo nie tylko w zawodach o sekundy czy kilometry, ale w walce z istotnym trudem i niebezpiecze??stwem. A.Zaleski, T.Semadeni Ô??P??ywanieÔ?Ł, 1928r

Pod wzgl─?dem moralnym p??ywanie wp??ywa na rozwini─?cie si??y woli, zdecydowania, spokoju i odwagi, ponadto wyrabia pewno??─? siebie, zaufanie do w??asnych si??, oraz umiej─?tnego ich wykorzystania i oszcz─?dzania. W. Zarzycki Ô??Nauka p??ywaniaÔ?Ł, 1923r

Zdrowiem nazywamy nie tylko brak chor??b i dolegliwo??ci, lecz r??wnie?? zdolno??─? do wykonywania d??ugotrwa??ych i du??ych wysi??k??w, znoszenia trud??w i niewyg??d z zachowaniem pogody ducha i ochoczo??ci. Szko??a Junaka, Wychowanie Fizyczne, 1933r

Kzeqycy
02-10-2020, 14:09
P??ywaj tak ??eby nie uton─?─? https://nautix.pl/wiosla-dekoracyjne-na-sciane

Suteni
07-20-2020, 12:25
Sporo motywacyjnych cytat??w znajdziecie na tej stronie ;) https://expertia.com.pl/jak-zostalem-milionerem/