Forum iPlywamy FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najcz─???ciej zadawane pytania oraz obja??nienie dzia??ania forum. U??yj poni??szych link??w lub wyszukiwarki, aby znale??─? dok??adnie to, co Ci─? interesuje.

Jak edytowa─? artyku???

Artyku??y s─? edytowane w podobny spos??b do edycji sekcji w CMS. Wykonaj poni??sze kroki, aby dokona─? edycji istniej─?cych artyku????w.
 1. Zaloguj si─? na swoje konto.
 2. Przejd?? do artyku??u, kt??ry chcesz edytowa─?.
 3. Najed?? na nag????wek artyku??u. Pojawi si─? ikona o????wka.
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
  Article Hover to Edit
 5. W edytorze artyku??u zmie?? pola, kt??re chcesz zmieni─?.
  Editor with Content
 6. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.
  Article Toolbar

Jak doda─? tagi do artyku????w

Tagi s─? metod─? nadawania kategorii do artyku????w na stronie. Dzi─?ki nim ??atwiej wyszukasz artyku??y u??ywaj─?c s????w kluczowych, lub znajdziesz artyku??y zawieraj─?ce podobne tagi. Poni??ej znajduje si─? instrukcja jak doda─? tagi do Twoich artyku????w:

 1. Zaloguj si─? na swoje konto.
 2. Pzejd?? do artyku??u, kt??y chesz edytowa─?.
 3. Najed?? na nag????wek artyku??u. Pojawi si─? ikona o????wka.
 4. Kliknij na ikon─? o????wka.
  Article Hover to Edit
 5. Kliknij na ikonie edytuj tagi i dodaj tagi. Oddzielaj je przecinkiem.
  Edit Tags
 6. Kliknij na ikon─? dyskietki w celu zapisania zmian.
  Article Toolbar

Szukaj w FAQ

Zaznacz t─? opcj─?, je??li chcesz szuka─? zar??wno w tre??ci, jak i w tytu??ach FAQ.

Wybierz opcj─?, aby ustali─? jak wyszukiwa─? podane s??owa. 'Dowolne s??owa' zwr??ci najwi─?cej wynik??w ale s??abo zwi─?zanych, a 'Ca??e zwroty' zwr??ci tylko wyniki zawieraj─?ce dok??adnie to, co poda??e??.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas