Forum iPlywamy - Warunki korzystania

Nad poprawno??ci─? przestrzegania zasad b─?d─? czuwa─? moderatorzy Forum iPlywamy. Wszystkie wypowiedzi wyra??aj─? punkt widzenia u??ytkownika, kt??ry je pisz─?, zatem ani w??a??ciciel Forum iPlywamy, ani Jelsoft Enterprises Ltd. nie ponosz─? ??adnej odpowiedzialno??ci za zawarto??─? wiadomo??ci.

Poprzez przyjecie tych zasad gwarantujesz, ze nie b─?dziesz umieszcza?? ??adnych wiadomo??ci o tre??ci obra??liwej, wulgarnej, seksualnej, g??osz─?cej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszaj─?cej prawo.

Administratorzy i moderatorzy serwisu Forum iPlywamy zastrzegaj─? sobie prawo do usuwania, zmiany, przenoszenia lub zamykania dowolnej wiadomo??ci lub w─?tku bez podania przyczyny.

O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas