Witaj, karty p??ywackie ju?? nie s─? wymagane do wypo??yczenia sprz─?tu p??ywaj─?cego, straci??y swoj─? funkcj─? po wej??ciu Polski do UE, niemniej posiadanie jej daje poczucie wzgl─?dnego bezpiecze??stwa...