Ankieta dotycz─?ca okre??lenie stopnia wykorzystania materia????w wideo w procesie doskonalenia sportowej techniki p??ywania.
Prosz─? o wype??nienie, danych potrzebuj─? do pracy dyplomowej na studiach podyplomowych.

ankieta dla:
1. zawodnicy p??ywanie/triathlon http://www.ebadania.pl/487a04325a61ec38

2. trenerzy/instruktorzy p??ywanie/triathlon http://www.ebadania.pl/52566af62bdc89f3

Z g??ry dzi─?ki za pomoc