"Nale??y wys??a─? wiadomo??─? na maila: maciej@sbrsports.eu z tytu??em "FINIS KONKURS - nr", gdzie numer oznacza nagrod─?, o kt??r─? chemy zawalczy─? (numery odpowiadaj─?ce nagrodzie na za??─?czonej grafice). W tre??ci wiadomo??ci powinno znale??─? si─? zdj─?cie dotykaj─?ce tematu "p??ywackiej zajawki". Mog─? by─? to fajne zdj─?cia z basenu, zdj─?cia grupowe - wszystko co wi─???e si─? z celebrowaniem mi??o??ci do p??ywania. Fotografie mog─? mie─? na??o??one Ô??filtryÔ?Ł, efekty itp., jednak nie mog─? by─? one przerobione ! Konkurs trawa do 30 stycznia 2015r.

https://www.facebook.com/59066373431...003246/?type=1

konkurs.jpg