Poka?? wyniki od 1 do 4 z 4

W─?tek: Pierwsze w Polsce zawody triathlonowe pod dachem/Gda??sk, Alchemia, 28 lutego 2015

 1. #1

  Pierwsze w Polsce zawody triathlonowe pod dachem/Gda??sk, Alchemia, 28 lutego 2015

  W Gda??sku odb─?d─? si─? pierwsze zawody triathlonowe w Polsce. Pod dachem!
  750 metr??w do przep??yni─?cia w basenie, 20 kilometr??w do przejechania na rowerze stacjonarnym i 5 kilometr??w do przebiegni─?cia na bie??ni elektrycznej. 28 lutego wielofunkcyjny kompleks Alchemia w Gda??sku stanie si─? zimow─? stolic─? triathlonu. 72 zawodnik??w podejmie tam rywalizacj─? podczas pierwszych w Polsce indoorowych zawod??w w tej dyscyplinie.

  Pod jednym dachem
  28 lutego 2015 r. odb─?dzie si─? pierwsza edycja zawod??w Torus Triathlon In Da House. B─?dzie to pierwsza tego typu impreza triathlonowa w Polsce odbywaj─?ca si─? pod dachem i kompleksowo ??─?cz─?ca trzy dyscypliny Ô?? p??ywanie, jazd─? na rowerze oraz bieganie. Miejscem zawod??w b─?dzie centrum rekreacyjno-sportowe w wielofunkcyjnym kompleksie biurowym Alchemia w Gda??sku. Ô?? Alchemia to wielofunkcyjny obiekt, kt??ry stwarza mo??liwo??ci rozwoju nie tylko na polu biznesowym, ale tak??e sportowym. W bezpo??rednim otoczeniu biur funkcjonuje strefa basenowa, fitness, a tak??e hala sportowa, stwarzaj─?c mo??liwo??─? tak??e dla triathlonowej rywalizacji. Zawody Torus Triathlon In Da House s─? kolejnym wydarzeniem, kt??rym chcemy zach─?ca─? do aktywno??ci fizycznej, a jednocze??nie da─? mo??liwo??─? sprawdzenia si─? w profesjonalnej rywalizacji w unikatowych dla tej dyscypliny warunkach - m??wi Agata Marzec, zarz─?dzaj─?ca centrum rekreacyjno-sportowym Alchemii. W TTIDH wyst─?pi 72 zawodnik??w, po??r??d kt??rych znajduj─? si─? zar??wno amatorzy, jak i zawodowcy oraz gwiazdy (m.in. Daniel Formela, Ma??gorzata Szczerbi??ska czy Karolina Gorczyca). B─?d─? oni mieli do pokonania 30 d??ugo??ci basenu, czyli 750 metr??w, 20 kilometr??w do przejechania na rowerze stacjonarnym oraz 5 kilometr??w do przebiegni─?cia na bie??ni elektrycznej. Cz─???─? p??ywacka odb─?dzie si─? w Aquastacji (przestrze?? basenowa Alchemii), nast─?pnie niczym na zawodach w outdoorze pobiegn─? wyznaczon─? tras─? do Sportstacji (hala sportowa Alchemii) - miejsca rywalizacji rowerowej i biegowej, gdzie b─?dzie znajdowa─? si─? tak??e strefa zmian. Zawodom patronuje wielokrotna Mistrzyni ??wiata w kick-boxingu i boksie, a ostatnio zapalona triathlonistka Iwona Guzowska, kt??ra jest jednocze??nie dyrektorem sportowym imprezy.

  Rywalizacja w ramach treningu
  Dla triathlonowc??w zima jest czasem intensywnych przygotowa?? do sezonu startowego. Same treningi nie pozwalaj─? jednak dok??adnie zweryfikowa─? fizycznej formy, jak i technicznych umiej─?tno??ci, niezb─?dnych w tej dyscyplinie. Sprawdzenie si─? zim─?, w warunkach rzeczywistej rywalizacji podczas profesjonalnych zawod??w jest wi─?c dla zawodnik??w cennym do??wiadczeniem. Wyniki zawodnik??w b─?d─? dok??adnie weryfikowane. Ka??dy z nich wyposa??ony b─?dzie w specjalny zegarek Garmina umo??liwiaj─?cy precyzyjny pomiar przep??yni─?tego dystansu czy ilo??ci pokonanych d??ugo??ci basen??w (w warunkach zamkni─?tego pomieszczenia u??ywanie GPS-a nie jest mo??liwe), a tak??e czasu.

  Amatorzy obok zawodowc??w
  Zawodnicy podzieleni b─?d─? na 6 grup (Debiutanci, Grupa Zielona, Kobiety, Grupa Niebieska, Grupa Czerwona, Pro). W najbardziej zaawansowanej grupie (Pro) wyst─?pi tak??e Bartosz Banach, utytu??owany kolarz, wielokrotny Mistrz i Wicemistrz Polski MTB, kt??ry rozpoczyna w??a??nie zawodow─? przygod─? z triathlonem. Udzia?? w TTIDH jest dla niego elementem przygotowa?? do powa??nych start??w w sezonie letnim. Zawodnik ten zamierza walczy─? w tym roku o zwyci─?stwo m.in. w najwi─?kszej w Polsce imprezie triathlonowej Herballife Triathlon Gdynia. Zawody TTIDH, kt??re odbywa─? maj─? si─? cyklicznie, maj─? te?? pozwoli─? wy??apywa─? triathlonowe talenty, kt??rych rozw??j i starty b─?dzie wspiera??a firma Torus. Deweloper kilka miesi─?cy temu stworzy?? ju?? grup─? Torus Triathlon Team, trenuj─?c─? pod okiem Tadeusza Czepukojcia, tak??e utytu??owanego zawodnika i trenera.
  PATRONI MEDIALNI TTIDH: Radio Gda??sk, tr??jmiasto.pl, Dziennik Ba??tycki, Live & Travel, , anywhere.pl, akademiatriathlonu.pl, triathlonsport.pl, magazyn TRIATHLON
  PARTNERZY TTIDH: Garmin, HUBB, Aquastacja, Fitstacja, Sportstacja, ALE

  HARMONOGRAM TTIDH (og??lny):
  8:40 Ô?? oficjalne otwarcie zawod??w
  9:00 Ô?? START pierwszej grupy zawodnik??w DEBIUTANCI
  10:30 Ô?? START zawodnik??w z grupy GRUPA ZIEONA
  12:00 Ô?? START zawodnik??w z grupy KOBIETY
  13:30 Ô?? START zawodnik??w z grupy GRUPA NIEBIESKA
  15:00 Ô?? START zawodnik??w z grupy PRO
  16:30 Ô?? START zawodnik??w z grupy GRUPA CZERWONA
  20:00-20.40 Ô?? ceremonia wr─?czenia nagr??d
  Informacje dla kibic??w: Wej??cie na imprez─? od strony Al. Grunwaldzkiej (hala sportowa SPORTSTACJA)
  Wi─?cej informacji na www.torustriathlonteam.pl

  ------------------------------------
  Kontakt dla medi??w
  Marcin Uske
  e-mail: marcin.uske@brandscope.pl
  tel. +48 533 605 900 Natalia Manuszewska
  e-mail: nmanuszewska@torus.pl
  tel. +48 601 975 441
  -------------------------------------
  ALCHEMIA to wielofunkcyjny kompleks biznesowy zlokalizowany w Gda??sku, kt??rego deweloperem jest firma Torus. I etap inwestycji dostarczy?? 16,7 tys. mkw. najwy??szej klasy powierzchni biurowej. Opr??cz tego, na powierzchni 4,6 tys. m kw. funkcjonuje og??lnodost─?pne centrum rekreacyjno-sportowe, m.in. z basenami (Aquastacja), klubem fitness (Fitstacja), sal─? sportow─? (Sportstacja) i stref─? wspinaczki (Funcimb), a ca??o??ci dope??nia restauracja oferuj─?ca 4 kuchnie ??wiata (Bazar Smak??w). W grudniu rozpocz─???a si─? budowa II etapu inwestycji, kt??ry dostarczy ponad 21 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz ponad 3,9 tys. mkw. powierzchni towarzysz─?cej (us??ugowej), w ramach kt??rej powsta─? ma centrum medyczne, przedszkole z w??asnym ziele??cem, a tak??e cz─???─? handlowo-us??ugowa.

 2. #2
  Gamila
  Guest
  Jak uda??o si─? wydarzenie? Mo??e kilka fotek?

 3. #3

Uprawnienia umieszczania post??w

 • Nie mo??esz zak??ada─? nowych temat??w
 • Nie mo??esz pisa─? wiadomo??ci
 • Nie mo??esz dodawa─? za??─?cznik??w
 • Nie mo??esz edytowa─? swoich post??w
 •  
O nas
W??a??cicielem forum jest Spartan Media
telefon: +48 695 94 95 95
email: biuro@iplywamy.pl
strona g????wna
www.iplywamy.pl
Do??─?cz do nas