"Swim for Life" powsta?? z my??l─? o zdrowiu ka??dego z Was. Jeste??my grup─? os??b, kt??rych ??─?czy wsp??lna pasja i do??wiadczenie. Razem pomo??emy Ci poprawi─? Twoj─? sylwetk─?, technik─?, kondycj─?, a je??li zechcesz przygotujemy Ci─? do startu w dowolnych zawodach. Ale i tak na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie naszych Klient??w.
P??ywanie to sport, kt??ry ??─?czy trening wytrzyma??o??ciowy (cardio) z si??owym, pozwalaj─?c jednocze??nie wykorzysta─? prac─? wszystkich partii mi─???ni. Nasza oferta skierowana jest do os??b pragn─?cych zgubi─? zb─?dne kilogramy lub zbudowa─? mas─? mi─???niow─? przez dob??r odpowiedniej diety, treningu, niezale??nie od wieku oraz sprawno??ci.

"P??ywanie jest idealnym sportem, kt??re mo??na uprawia─? ca??e ??ycie"

http://www.swimforlife.pl/