HumanSport (r??wnie?? szko??a p??ywania) organizuje dla dzieci, m??odzie??y i doros??ych ob??z zimowy we W??oszech
Na has??o "iplywamy" mo??ecie dosta─? 100 z??otych zni??ki!
Wi─?cej znajdziecie pod linkiem:

http://iplywamy.pl/aktualnosc/winter...la-humansport/