Witam.

Nazywam si─? Anna Dobrowolska i studiuj─? ??ywienie Cz??owieka i Ocen─? ??ywno??ci w Szkole G????wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jestem na etapie zbierania kwestionariuszy do pracy magisterskiej dotycz─?cej: spo??ycia witamin i sk??adnik??w mineralnych z diet─? oraz z suplementami w??r??d m??odzie??y w wieku 16-18 lat, uprawiaj─?cej p??ywanie, nale??─?cej do klub??w sportowych. Szukam os??b, kt??re by??yby ch─?tne, aby uzupe??ni─? kwestionariusz dotycz─?cy tych bada?? i odes??a─? go do mnie na m??j adres e-mail. Od os??b w wieku 16 i 17 lat potrzebuj─? r??wnie?? zgody rodzica lub opiekuna (wystarczy wydrukowa─? 1 stron─? i odes??a─? mi zdj─?cie podpisanej zgody). Z g??ry dzi─?kuj─? za pomoc, a osoby ch─?tne do pomocy, zapraszam do kontaktu pod adresem: dobrowolska.anna@onet.eu.