Specjalne podzi─?kowanie dla Tomka,kt??ry b??yskawicznie zareagowa?? w dn.25.01.2019 gdy m??j wnu?? wypad?? ze zje??d??alni g??ow─? w d????,kt??rego silny pr─?d w zje??d??alni przewr??ci??,a ja nie by??am w stanie zrobi─? trzech krok??w dziel─?cych mnie od niego,bo wstrzymywa??a mnie woda p??yn─?ca od zje??d??alni,by??am bezsilna i sparali??owana.Tomek by?? we w??a??ciwym miejscu i czasie.Dzi─?kuj─?