Wszystkich zainteresowanych utrzymaniem dobrej formy i sylwetki podczas zbli??aj─?cej si─? zimy klub Fit&Roll zaprasza na zaj─?cia z Aquaaerobiku odbywaj─?ce si─? na basenie Zak??adu K─?pielowego w Zabrzu przy Placu Krakowskim 10.

Szczeg????y znajd─? Pa??stwo pod tym adresem
http://www.kkgzabrze.pl/aquafitness/