Polski Zwi─?zek P??ywacki opublikowa?? kalendarz imprez p??ywackich na rok nast─?pny (2015):

http://www.polswim.pl/sites/default/...01.10.14-6.pdf