Jubileuszowy 80 Plebiscyt Przegl─?du Sportowego! Czytelnicy Przegl─?du Sportowego oraz widzowie Telewizji Polskiej po raz kolejny b─?d─? mogli wybra─? najlepszych polskich sportowc??w.

W roku bie??─?cym do wybrania mamy jednego z 25 nominowanych. Samo g??osowanie potrwa do 8 stycznia 2015 roku a g??osowa─? mo??na codziennie.

W??r??d nominowanych znajdziemy dw??ch naszych znakomitych p??ywak??w Ô?? Konrada Czerniaka i Rados??awa Kaw─?ckiego! Serdecznie zach─?camy do wzi─?cia udzia??u w g??osowaniu na naszych p??ywak??w!

Opr??cz pomocy naszym sportowcom w plebiscycie Ô?? sami r??wnie?? mo??ecie wygra─? Ô?? auto osobowe lub zaproszenia na Gal─? Mistrz??w Sportu!

http://plebiscyt.przegladsportowy.pl/